Ontbinding geregistreerd partnerschap 2

Geregistreerd partnerschap en huwelijk

Het geregistreerd partnerschap lijkt in veel opzichten op het huwelijk. Net als bij een huwelijk geldt bijvoorbeeld dat als geregistreerd partners geen partnerschapsvoorwaarden zijn overeengekomen, er sprake is van een (beperkte) gemeenschap van goederen. Geregistreerd partners worden daarnaast net als echtgenoten, van rechtswege juridisch ouders van hun kinderen en oefenen samen het gezag over hun minderjarige kinderen uit. Daarvoor hoeft geen aparte erkenning plaats te vinden.  

Er zijn echter ook verschillen met het huwelijk. Zo is het geven van het “ja-woord” bij het aangaan van een geregistreerd partnerschap niet verplicht. Een ander verschil is gelegen in de ontbinding. Het huwelijk kan alleen door een rechter worden ontbonden. Een geregistreerd partnerschap kan in bepaalde gevallen ook zonder rechter worden ontbonden.

Ontbinding geregistreerd partnerschap met kinderen

Als de geregistreerd partners minderjarige kinderen hebben, kan het geregistreerd partnerschap alleen worden ontbonden door een rechter. De procedure is dan gelijk aan die van echtscheiding. Net als bij ontbinding van het huwelijk, is voorwaarde voor ontbinding van het geregistreerd partnerschap dat de geregistreerd partners een ouderschapsplan opstellen, waarin zij afspraken maken over de wijze waarop zij na de ontbinding van het geregistreerd partnerschap de zorg- en opvoedingstaken verdelen, over de wijze waarop zij elkaar zullen informeren en raadplegen over gewichtige aangelegenheden betreffende de kinderen en over de wijze waarop zij in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen zullen voorzien.

Ontbinding geregistreerd partnerschap zonder kinderen

Als geregistreerd partners geen kinderen hebben, kan het geregistreerd partnerschap zonder tussenkomst van een rechter worden ontbonden. Zij dienen het dan wel eens te zijn over de ontbinding en de gevolgen daarvan. De verklaring dat zij hun geregistreerd partnerschap willen ontbinden en de afspraken die zij over de gevolgen daarvan maken, worden door een advocaat of een notaris vastgelegd in een overeenkomst, die vervolgens voor inschrijving daarvan in de registers van de burgerlijke stand aan de gemeente wordt toegezonden. Na deze registratie is het geregistreerd partnerschap officieel ontbonden. 

Indien de geregistreerd partners het niet eens zijn over ontbinding van hun geregistreerd partnerschap, dan wel de gevolgen daarvan, zullen zij toch naar de rechter moeten. 

Mediation of bijstand van een advocaat

Als u uw geregistreerd partnerschap wenst te ontbinden, is het raadzaam om samen met uw partner middels mediation afspraken te maken. Ten eerste is er dan ruime aandacht voor de belangen en behoeftes van beide partners en de kinderen. Afspraken die partners zelf maken, hebben bovendien vaak meer draagvlak dan wanneer een rechter een knoop doorhakt. Mediation komt daarnaast ten goede aan (het behoud) van de onderlinge verhoudingen. Tot slot leert de ervaring dat mediation meestal minder tijd en geld kost, dan procederen.

Ook in geval van bijstand door een advocaat kan de ontbinding van een geregistreerd partnerschap in goede harmonie verlopen. De advocaten van de partners overleggen met elkaar over de te maken afspraken en oplossingen en kunnen die vastleggen in een overeenkomst. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, kunnen de geschillen vervolgens aan de rechter worden voorgelegd. 

Contact

Wenst u bijstand bij de ontbinding van uw geregistreerd partnerschap door een van onze mediators of advocaten of heeft u hierover vragen? Neem dan contact met ons op.

Meer nieuwsberichten

Ontbinding geregistreerd partnerschap 3
Ontbinding geregistreerd partnerschap
Ontbinding geregistreerd partnerschap 4
Toenemende rol van grootouders
Ontbinding geregistreerd partnerschap 5
Gecombineerde geslachtsnaam (dubbele achternaam)

© Copyright AB Advocaten | Sitemap

Website door: Pulsief.nl