AB Advocaten

Mediation

De meeste mensen hebben geen behoefte aan een eindeloos juridisch steekspel. Het geeft een hoop stress en kost veel geld. En het is altijd maar de vraag of het iets oplevert.


Samen overleggen levert meestal meer succes op. In feite is dat wat u doet bij mediation: afspraken vastleggen waar u het allebei mee eens bent. Soms gaat het om ingewikkelde juridische kwesties, en maar al te vaak spelen er aardig wat emoties mee. Daarom schakelt u een onafhankelijke professional in. Zo’n mediator helpt u om te komen tot concrete afspraken.

Mediation 2

AB Advocaten

Mediation is in te zetten op heel veel gebieden. Bij AB advocaten zijn we gespecialiseerd in mediation bij echtscheiding en erfrecht.


We kunnen u ook coachen als u al ergens anders bezig bent met mediation. In dat geval bereiden we samen bijeenkomsten voor en beoordelen we of de voorgestelde afspraken ook in uw belang zijn. Lijkt de mediation vastgelopen, dan zien wij vaak nog een manier om het proces weer op de rails te krijgen.

Mediation 3

© Copyright AB Advocaten | Sitemap

Website door: Pulsief.nl