AB Advocaten

Stappenplan echtscheiding

Wanneer er een scheiding komt, heeft dit grote gevolgen. Vaak weet men niet waar te beginnen. Onderstaand stappenplan geeft u een leidraad.

Stap 1: Scheidingsmelding

De mededeling aan uw partner dat u wilt scheiden, noemen we de scheidingsmelding. Voor veel mensen is dit misschien de moeilijkste stap. Hoe vertelt u het aan uw partner? Wat u ook doet, vertel het persoonlijk, draai er niet omheen en geef uw partner rustig de gelegenheid om te reageren. Hoe moeilijk het ook is, het is goed om er met elkaar over te praten. Leg uit waarom het voor u beter is om uit elkaar te gaan. Hoe emotioneel de reactie ook is, trap niet in de valkuil om verwijten met verwijten te beantwoorden. Uw besluit om te scheiden staat immers vast. En uw partner heeft tijd nodig om de klap te verwerken en na te denken over hoe het verder moet.

Als u met elkaar in gesprek blijft, kunt u vrijwel zeker ook ‘samen’ scheiden. Zoek daarbij zo snel mogelijk hulp. Aangezien wij van AB advocaten advocaat én mediator zijn kunnen wij u helpen met de zakelijke kant van de scheiding, maar ook tijdens de eerste, emotionele fase.

Stap 2: Specialistische hulp

Om te kunnen scheiden heeft u een advocaat(-mediator) nodig. Een echtscheiding wordt uitgesproken door de rechter en alleen advocaten mogen een verzoekschrift voor echtscheiding bij de rechtbank indienen. U kunt kiezen om de scheiding te regelen via mediation, overlegscheiding of door inschakeling van een eigen advocaat. Er is veel informatie nodig. De volgende stappen kunnen u helpen om de juiste gegevens te verzamelen.

Stap 3: Persoonlijke gegevens

U heeft de persoonlijke gegevens van u en uw partner en eventuele kinderen nodig. Noteer de gegevens van het huwelijk, zoals trouwdatum en -plaats. Als u een akte van de huwelijkse voorwaarden heeft laten opstellen, voeg die dan bij de stukken. Is die akte er niet, dan bent u (normaal gesproken) getrouwd in gemeenschap van goederen. Met deze checklist weet u zeker dat u alle persoonlijke informatie voorhanden heeft.

Stap 4: Ouderschapsplan

Heeft u kinderen? Dan zijn u en uw partner wettelijk verplicht een ouderschapsplan te maken. Dit ouderschapsplan wordt samen met het verzoek tot scheiding bij de rechtbank ingediend. In dit plan legt u samen onder meer afspraken vast over:

  • de manier waarop u de zorg- en opvoedtaken verdeelt en/of het recht en de verplichting tot omgang vormgeeft;
  • de manier waarop u elkaar informeert en raadpleegt over belangrijke gebeurtenissen voor de kinderen en over het vermogen van de minderjarige kinderen;
  • de kosten van de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen.

De wetgever wil dat u de kinderen, op een bij hun leeftijd passende wijze, betrekt bij het maken van het ouderschapsplan. Het gaat dan vooral om afspraken waar ze direct zelf mee te maken krijgen. Dat betekent niet dat u als ouders verplicht bent om altijd hun voorkeur te volgen, maar wel dat u er rekening mee houdt. Hoe meer u van tevoren nadenkt over de manier waarop u met de kinderen wilt omgaan, hoe beter het is. Dit vFAS-model-ouderschapsplan geeft u een idee hoe zo’n ouderschapsplan er uitziet.

Stap 5: Bezittingen en schulden

Maak een overzicht van alle bezittingen en schulden van u en uw partner en verzamel de bewijsstukken hiervan. Denk bijvoorbeeld aan het eigendomsbewijs van uw huis en de notariële hypotheekakte. En aan financiële stukken als de kapitaalverzekering, lijfrentepolissen, beleggingen, bankafschriften (van spaar- en bankrekeningen) en de aangiften inkomstenbelasting van de afgelopen jaren. Verder van belang zijn bijvoorbeeld de gegevens van motorvoertuig(en) en een inboedellijst. Bedenk alvast hoe u de inboedel wilt verdelen of doe daarvoor een voorstel. Voor deze stap kunt u de checklist ‘Bezittingen en schulden’ downloaden.

Stap 6: Alimentatie

U wilt weten hoe het er voor u financieel uitziet na de scheiding. Mogelijk moet er kinderalimentatie of partneralimentatie worden betaald. Daarvoor is het belangrijk dat u bewijsstukken van het inkomen en de vaste lasten van u en uw partner verzamelt. Dit is ook het moment om na te denken over de toekomstige woon plannen en de financiële gevolgen hiervan: wilt u een huis kopen of juist huren? Wilt u misschien uw partner uitkopen, zodat u de eigen woning op naam krijgt? Welke gegevens en bewijsstukken u nodig heeft, vindt u in deze checklist ‘Alimentatie’.

Stap 7: Pensioen

Een scheiding kan ook gevolgen hebben voor uw pensioen. Om dat te kunnen bepalen zijn bewijsstukken nodig van alle door u en uw partner opgebouwde pensioenaanspraken. Heeft u bij meer werkgevers gewerkt? Dan heeft u soms bij meer pensioenverzekeraars pensioen opgebouwd. Bent u directeur-grootaandeelhouder en heeft u pensioen in eigen beheer opgebouwd? Verzamel dan de pensioenbrief en de laatste overzichten die door de accountant zijn gebruikt voor de jaarstukken. Meer informatie over pensioen bij scheiding vindt u op www.pensioenkijker.nl. U kunt hiervoor ook de brochure ‘Uit elkaar’ downloaden.

Bron: verder-online.nl

© Copyright AB Advocaten | Sitemap

Website door: Pulsief.nl