AB Advocaten

Familierecht

Zaken als een scheiding, het afwikkelen van huwelijkse voorwaarden, alimentatiekwesties, maar ook het adopteren of erkennen van een kind, vallen onder familierecht. In familiezaken spelen de feiten en persoonlijke omstandigheden van partijen een grote rol. Dat maakt iedere zaak anders en een op maat gesneden aanpak noodzakelijk. Als u deskundig en professioneel advies zoekt, helpen wij u graag verder.

Landingspagina 2

AB advocaten kan u begeleiden bij:

Kinderalimentatie

Na een scheiding moeten beide ouders naar evenredigheid van hun draagkracht bijdragen in de kosten van de kinderen. Als de financiële situatie verandert, kan dat gevolgen hebben voor de alimentatie. AB advocaten staat u bij met raad en daad.

Partneralimentatie

Als u getrouwd bent en gaat scheiden, is partneralimentatie een onderwerp dat besproken moet worden. De wet bepaalt dat er als gevolg van een echtscheiding recht kan bestaan op partneralimentatie. Of er aanleiding is partneralimentatie vast te stellen is van meerdere factoren afhankelijk.

Indien u al partneralimentatie betaalt of ontvangt en de omstandigheden van u of uw ex-partner zijn gewijzigd sinds de scheiding, dan kan het zinvol zijn om te laten toetsen of de vastgestelde alimentatie nog passend is. Of het nu gaat om kinder- en/of partneralimentatie: AB advocaten kan u adviseren en zo nodig begeleiden bij een (wijzigings)procedure bij de rechtbank.

Landingspagina 3

AB Advocaten

Verhuizen met minderjarige kinderen

Wilt u verhuizen met uw minderjarige kinderen, maar geeft uw ex-partner hier geen toestemming voor? Of wilt u juist voorkomen dat uw kinderen verhuizen? Wanneer ouders hierover geen overeenstemming bereiken, dan kunnen verhuiskwesties aan de rechtbank voorgelegd te worden. AB advocaten geeft hierover advies en staat u zo nodig bij wanneer een procedure onvermijdelijk is.

Landingspagina 4

AB Advocaten

Erkenning en gezag

Krijgt u een kind, maar bent u niet getrouwd of is er geen geregistreerd partnerschap? Dan ontstaat er niet vanzelf een familierechtelijke betrekking tussen de partner van de moeder en het kind. Daarvoor is erkenning nodig. Deze erkenning brengt rechten en plichten mee. De verplichting tot het betalen van levensonderhoud, het recht op omgang en erfrechtelijke aanspraken.

Erkenning betekent niet dat er automatisch sprake is van gezamenlijk gezag over het kind. Om gezamenlijk te worden belast met het gezag moet er door de beide ouders nog een verzoek worden ingediend. Dit wordt aangetekend in het openbare gezagsregister. Het benodigde formulier kan worden gedownload op www.rechtspraak.nl. Werkt de ouder die van rechtswege het gezag heeft hier niet aan mee? Dan kan de andere ouder naar de rechter om vervangende toestemming te vragen.

Landingspagina 2

AB Advocaten

Vaststelling en ontkenning vaderschap

Een moeder die officieel wil vastleggen wie de vader van haar kind is of een man die zijn vaderschap juist wil ontkennen: hierover kunnen conflicten ontstaan, niet alleen vlak na de geboorte, maar nog lang daarna. Zelfs na het overlijden van de vermoedelijke vader kan om gerechtelijke vaststelling van het vaderschap gevraagd worden.

Bewind, mentorschap en curatele

Iemand die niet goed voor zichzelf kan zorgen, kan onder bewind, mentorschap of curatele komen. Bij de eerste maatregel beslist een derde hoe om te gaan met bezittingen, bij de tweede over persoonlijke aspecten - bijvoorbeeld - medische beslissingen, en bij de derde over allebei. AB advocaten helpt u bij het maken van de juiste keuze.

Landingspagina 6

AB advocaten kan u begeleiden bij:

Adoptie

Adoptie van een kind uit het buitenland, een stiefkind of een kind dat al meerderjarig is: al deze vormen hebben zo hun eigen procedures. AB advocaten helpt u deze te doorlopen als u officieel familie van elkaar wilt worden.

Draagmoederschap

Een kind dat uit een draagmoeder wordt geboren is juridisch gezien het kind van de draagmoeder. Voordat de wensouders juridisch ouders van het kind kunnen worden moeten meerdere juridische stappen doorlopen worden.

Landingspagina 3

© Copyright AB Advocaten | Sitemap

Website door: Pulsief.nl